Καλώς ήρθατε στην διαδικτυακή πύλη Τηλεκατάρτισης της i-learn.

Το εκπαιδευτικό μοντέλο “Integrated Learning”

Το εκπαδευτικό μοντέλο της i-learn "Integrated Learning" είναι αποδεδειγμένα ο πληρέστερος και αποδοτικότερος τρόπος εκπαίδευσης ενηλίκων, με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε στάδιο της μαθησιακής διαδικασίας. Με την εκπαιδευτική αυτή φιλοσοφία, δηλαδή, Access, Learn, Reinforce, Support και Validate, η i-learn προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, πολλαπλές επιλογές εκμάθησης, εκπαίδεση υψηλού επιπέδου, ομοιόμορφες διδακτικές μεθόδους και πηγές υποστήριξης με σκοπό τη μετάδοση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Η i-learn προσφέρει εναλλακτικές μεθόδους μάθησης όπως Εκπαίδευση στην τάξη με καθηγητή, e - Learning (OnLine ANYTIME – Ασύγχρονη ή Online Live - Σύγχρονη) ή μικτό σύστημα - Blended learning - μέσα από μια πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πακέτων πιστοποίησης Τεχνικών ειδικοτήτων και Εφαρμογών για Τελικούς Χρήστες που ανταποκρίνονται άμεσα στις απαιτήσεις των πιο σύγχρονων επαγγελμάτων της αγοράς εργασίας.

Κατάλογος Μαθημάτων

Demo Μαθήματα

Παράλειψη μαθήματα

Μαθήματα